Ons Bedrijf

ONS-bedrijf
logo

Project van Collectief Verhalen vzw

Wat doet Ons Bedrijf?

Via WeCreation.be biedt ONS-Bedrijf een open en veilig platform zodat onze leden ideeën tot
uitvoering kunnen brengen. Hieruit ontstaan langdurige projecten waarbij tijd (als primaire referentie) en andere data worden bijgehouden. Om een wisselwerking aan creatieve projecten en producten
mogelijk te maken gebruiken we de app/website:
Wecreation.be

Projecten

Wecreation is voorlopig ons grootste meest relevantenproject. Een collectief platform waar iedereen kan samenkomen voor eht ontdekken van projecten, evenementen en werk.


neem zeker een kijkje op

https://wecreation.be/

Waarvoor kan je bij ons terecht?

We verbinden mensen op een unieke en eigenzinnige manier. We doen eer aan de historiek en het
immateriële erfgoed van Gent. Daarnaast zijn we ook innovatief door te creëren, data te evalueren en
immaterieel erfgoed te archiveren. Als organisatie is het ons doel een cultureel educatief centrum te
worden. We willen een veilige ruimte creëren om te groeien d.m.v. een alternatieve circulaire
economie.

Vragen over wecreation?