Lid worden
bij Collectief
Verhalen

Alle informtie over hoe je bij ons aan de slag kan gaan als vrijwilliger!

Collectief verbinden


Welkom bij het Collectief!


Onze missie en visie is verbinden en creëren. Collectief verhalen staat voor creëren, musiceren, vermeerderen, verbinden en improviseren, altijd met een artistieke creatieve toets! Wij zijn altijd dolenthousiast om in contact te komen met mensen die onze organisatie al kennen en willen meehelpen aan het nét dat ietsje mooier maken van de wereld door de kracht van verwondering en wensen of mensen die zomaar op onze pagina terecht zijn gekomen. Neem contact met ons op, let's have a coffee/tea and talk.

Het platform organiseert evenementen en start projecten op... in samenspraak met zijn vrijwilligers. Jouw vragen, suggesties en ideeën worden door het bestuur vol enthousiasme onthaald. 

Het algemeen welzijn van onze leden is voor ons van het allergrootste belang. Wij zijn niet enkel een VZW die tijdens en buiten de activiteiten plezier maken, maar we zijn evenzeer een groep vrienden die er voor elkaar zijn in moeilijke tijden!
Functie van de leden


Het lid kan onder meer worden gevraagd volgende taken te vervullen:
- Organisatie of ondersteuning van ledenbijeenkomsten en activiteiten
- Het helpen behouden van een propere werkplek
- Projecten helpen bedenken, uitwerken, voorbereiden
- Verantwoordelijkheid opnemen voor een essentiële rol in een project
- Het creëren van verhalen, foto’s en video’s al dan niet voor sociale media
- Deelnemen aan een stemming, al dan niet project- of ondernemingsmatig
- Promoten van onze activiteiten op verschillende manieren, talenten rekruteren


Betrokkenheid overlegmomenten


We nodigen onze vrijwilligers graag op regelmatige basis uit om neemt deel aan vergaderingen die worden georganiseerd en nuttig zijn
voor de activiteiten waarbij de vrijwilliger betrokken is. Vaak ad-hoc, maar in de zeer nabije toekomst een maandelijks terugkerend ritueel!


Trajectbegeleiding


Al meerdere van onze leden die initieel als vrijwilliger binnenkwamen hebben de stap naar een kunstenaarsstatuut of zelfstandige gezet. Wij helpen met raad en daad waar we kunnen om vrijwilligers dat opstapje te geven hiernaartoe. Aansprakelijkheid en Verzekering


De organisatie Collectief Verhalen vzw is burgerlijk aansprakelijk en wordt verzekerd voor de schade
die een contractueel lid bij derden veroorzaakt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk of in kleine
vergoedingsregeling. Van zodra de organisatie over een huishoudelijk reglement beschikt, licht het
zijn contractuele leden per email hierover in. Dit reglement zal voordehandliggende spelregels
omvatten waaraan een lid zich dient te houden tijdens het uitvoeren van activiteiten. Derden zonder
onderschreven leden- of stagecontract kunnen soms aansluiten maar doen steeds mee op eigen
risico.


Verzekeraar VZW Collectief Verhalen: AG INSURANCE Polisnummer: 66453332


Een contractueel lid kan toch aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden
tijdens de ledenactiviteit in geval van kwaadwilligheid, opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte
fout.


Voor het materiaal dat het lid zelf meebrengt op activiteiten, is hij/zij zelf verantwoordelijk. Dit geldt
ook bij diefstal (vb: gsm, laptop, smartphone, fiets, ...)